Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u, organizuje drugu u ciklusu psihodramskih radionica.

Radionica će se održati u subotu, 09.09.2017. godine, u sali SKC-a Niš, sa početkom u 18h.

Radionica ce biti prilika da prisutni uz pomoc tehnika psihodrame, u grupi, promisljaju o svojim osecanjima, odnosima sa vaznim osobama, unutrasnjem svetu. Svoj iskustveni rad svi zainteresovani mogu da nastave u jednoj od dve terapijske grupe. 
Radionicu vode Aleksandra Popovic i Jelena Jovanovic, psihodramski terapeuti.
Svi zainteresovani mogu da se prijave za edukaciju iz psihodrame, formiranje grupe je u toku. 

aleksandrapopovic128@gmail.com
jelenajov81@yahoo.com

 

Radionica psihodramskog čitanja

„Mali princ“

27. avgusta od 17 do 19h  sala SKC-a

u organizaciji Centra za razvoj psihodrame i psihoterapije (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente Studentskog kulturnog centra u Nišu

Za prisutvovanje radionici nije neophodno glumačko iskustvo, napredno poznavanje psihologije i književnosti .

Radionica je ujedno poziv na edukaciju iz psihodrame koja počinje ove jeseni

Prijave na e-mail:

aleksandrapopovic128@gmail.com

radionicu vodi Gordana Marić Lalović, psiholog, grupni analitičar i psihodramski terapeut i trener.

 

psiholog psihoterapeut nis

Sajam mentalnog zdravlja 09.10.2015.

09. oktobra 2015. povodom obeležavanja Dana mentalnog zdravlja održana je psihodramska radionica.

Psihodrama je živa grupna i individualna psihoterapija u kojoj se kroz korišćenje dramskih tehnika istražuju interpersonalni odnosi i unutrašnji svet pojedinca.

Prisutni su imali priliku da uz pomoć psihodramskih tehnika "ožive" svoje emocije i uz pomoć drugih naprave i predstave svoje "emocionalne skulpture", koje im dalje pomažu da bolje razumeju svoja ograničenja i potencijale.

 

Psihološko savetovanje (mogućnosti i ograničenja)

04-07.12.2014. godine na Zlatiboru kao deo programa konferencije "Psihološko savetovanje mogućnosti i ograničenja" održane su psihodramske radionice za volontere psihološkog savetovališta za studente iz Niša. 

Tokom konferencije pokrenuta je nova aktivnost za volontere psihološkog savetovališta: supervizijske grupe služe volonterima kao mogućnost da koristeći psihodramske tehnike unapređuju svoje veštine u savetodavnom i psihoterapijskom radu, kao i da razmenjuju ideje i iskustva kako bi se klijentima pružila kvalitetnija usluga.

15.11.2014. godine u Nišu održana je uvodna psihodramska radionica sa ciljem formiranja iskustvene psihoterapijske grupe.

Psihodrama, akcioni oblik grupne i individualne scenske psihoterapije dokazano je vrlo delotvoran oblik psihoterapije. To je specifična psihoterapijska, dijagnostička i edukativna tehnika izrasla iz grupne psihoterapije. Dvadesetih godina prošlog veka osmislio je i razvio bečki lekar Jakob Levy Moreno, psihijatar kome na nadgrobnoj ploči piše: Čovjek koji je u psihijatriju vratio smeh i humor!

10.10.2014. godine u Nišu održana je uvodna psihodramska radionica sa ciljem formiranja iskustvene psihoterapijske grupe.

Psihodrama kao oblik psihoterapije omogucava osobi da na sceni izvede ili dovrši ono što u životu nije mogla, nije znala ili možda nije smela, otkrivajući tako vlastita ograničenja i učeći kako da slobodno izražava misli i osećanja kroz svoje ponašanje.  

27.09.2014. godine u Nišu održana je uvodna psihodramska radionica sa ciljem formiranja iskustvene psihoterapijske grupe.

Susret se u psihodrami odnosi na koncept "Ja-Ti", onako kako ga je definisao Martin Buber. Ovakav susret je oslobođen predubeđenja o onom drugom, i odnosi se na emocionalnu razmenu u sadašnjem trenutku, takođe podrazumeva spremnost učesnika da sagledaju sebe u očima onog drugog i da drugoga prihvate onako kako im se predstavlja, što upotpunjava psihoterapijski proces i predstavlja bazu za psihološku promenu.

 

 

23.10.2013. godine održan je Sajam mentalnog zdravlja u okviru koga je izvedena forum teatar scena u saradnji sa glumcima akademskog pozorišta iz Niša. 

Mentalno zdravlje iz ugla psihoterapije predstavlja organizovanje preventivnog rada sa mladim ljudima koji se nalaze u tzv. "kritičnom periodu" i potrebna im je podrška i mogućnost da obogaćuju svoj unutrašnji svet. U psihološkom savetovalištu za studente organizovana je psihološka, savetodavna i psihoterapijska pomoć, kako u indiivdualnom tako i u grupnom psihoterapijskom radu.

17.06.2013. godine povodom Dana Univerziteta u Nišu tradicionalno je odžana psihodramska radionica sa temom "Porodica-kamen temeljac ili kamen spoticanja"

Vrednost porodice je u njenim nezamenljivim i jedinstvenim relacijama. Ne postoje dve iste porodice, svaka je za sebe specifična i neponovljiva.

Porodica ima i svoje uloge koje su proizvod ličnih i sredinskih faktora. Na ulogu koju svaki član ima u porodici utiču pol, sredina, tradicija, kultura. One su kroz vreme, razvoj i menjanje i društva i pojedinca, podložne promenama.

Psihološka funkcionalnost jedne porodice se ogleda u odnosima njenih članova, relacijama i interakcijama koje se ostvaruju u porodici.

Svaka grupa pruza svojim čalovima dodatno iskustvo pripadnosti koje je slično porodičnom odnosu, a psihodrama posebno dozvoljava da se isksutva ponovo prožive i prorade sada i ovde, na psihodramskoj sceni.

Kontakt

Aleksandra Popović

telefon: +38163498062

e-mail: aleksandrapopovic128@gmail.com

adresa: Ћеле Кула 10, Ниш

psiholog nis, psihoterapija nis, psihoterapeut nis